• Szkoła w Chotomowie istniała bardzo dawno. Jeszcze za czasów carskich była tu szkoła trzyoddziałowa, w której uczył jeden nauczyciel, oczywiście po rosyjsku. Niewiele dzieci mogło wówczas korzystać z dobrodziejstw nauki, gdyż szkoła była jedna na całą rozległą parafię chotomowską.

    Po roku 1918 ówczesne władze polskie zakładają w Chotomowie tzw. jednoklasówkę, czyli szkołę czeroddziałową, z jednym nauczycielem. Szkoła ta mieściła się we własnym, drewnianym budynku.

    W 1924 roku przyszła wielka powódź, budynek drewniany, który był już słaby, uległ zniszczeniu, szkołę przeniesiono do dwu wynajętych budynków prywatnych. W tym czasie przystąpiono do budowy własnego budynku szkolnego. Plac uzyskano od hr. Potockiego. Najwięcej zasłużyli się w tej akcji: p. Grabowski Piotr, Oleksiak Stanisław i Osiecki Wacław. 

    We wrześniu 1933 roku szkoła została przeniesiona do własnego, nie całkiem jeszcze wykończonego budynku. Pierwszy rok kierownictwo w tej szkole pełnił p. Kozłowski (zastępstwa za niego pełnił p. Karol Borucki), a od półrocza kierownictwo objął Stefan Krasiński. Zespół nauczycielski był wówczas następujący: Stefan Krasiński - kierownik, nauczyciele: Janina Szczepińska, Wanda Plichtowa, Karol Borucki i Janina Górska. Budynek stał na pustym placu, ale już na wiosnę młodzież klas starszych pod kierownictwem p. Krasińskiego i nauczycieli przystąpiła do pracy. Wytyczono place na część gospodarczą, boisko szkolne i ogródek. Na wiosnę 1934 roku wystawiono budynek ustępowy, a latem komórki i piwnice. Jednocześnie wykończono schody, by dzieci od września 1934 roku mogły uczyć się w klasach na piętrze. Szkoła gromadziła coraz więcej pomocy naukowych, rosła także biblioteka szkolna. Szkoła była zradiofonizowana. Na terenie szkoły istniały wówczas następujące organizacje uczniowskie: PCK, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolna Kasa Oszczędności, Liga Morska i Kolonialna, a od roku 1938 - Związek Harcerstwa Polskiego.

    Lata wojny 1939 - 1945

    1-go września 1939 roku lekcje w szkole nie rozpoczęły się - wybuchła wojna. Budynek szkolny zajęli Niemcy. Zniszczyli prawie wszystkie pomoce naukowe, książki z biblioteki szkolnej. W mapach ściennych powycinali Polskę. W roku 1939 lekcje rozpoczęły się dopiero po Bożym Narodzeniu. W skład grona wchodziło pięć osób: Stefan Krasiński - kierownik oraz nauczyciele: Janina Godlewska, Janina Górska, Halina Drewniak, Zygmunt Trynkus. Nauka początkowo była prowadzona w przedszkolu sióstr, a wiosną 1940 szkoła przeniosła się do swego budynku. W roku 1942 Niemcy znów zajęli budynek szkolny i urządzili w nim szpital, a zwolnili go dopiero we wrześniu 1943. W czasie wakacji - 1-go sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie w Warszawie. Do walki z Niemcami przyłączyły się i tereny podwarszawskie.

    W dniu 3 sierpnia 1944 r. w walce z Niemcami poległ Stefan Krasiński, kierownik szkoły i tegoż dnia został pochowany na miejscowym cmentarzu.

    W dniu 1 września 1944 r. lekcje w szkole nie rozpoczęły się - linia frontu coraz bardziej zbliżała się do Chotomowa. Znowu Niemcy zajęli budynek szkolny i urządzili w nim szpital przyfrontowy. Po zajęciu Warszawy przez Armię Czerwoną i przesunięciu się linii frontu dalej na zachód, już w dniu 17 stycznia powrócili do wsi niektórzy mieszkańcy. Część wioski była doszczętnie spalona. Budynek szkolny był również bardzo zniszczony: zerwany dach od strony wschodniej, wyrwy w murach pierwszego piętra od pocisków armatnich, ani jednego całego okna, brak drzwi, ławek i innych mebli. Mimo wszystko w marcu 1945 roku szkoła rozpoczyna pracę. Do pracy w szkole staje p. Bronisław Sokół, który do powstania sierpniowego pełnił przez szereg lat funkcję kierownika szkoły w Olszewnicy. Wraz z nim do pracy staje jego żona Maria Sokołowa i Wacław Lipiński. Lekcje odbywały się w jednej izbie na dwie zmiany.

    W maju 1945 roku wróciła z obozu w Niemczech, dawna nauczycielka tej Szkoły Janina Górska, która zaraz zgłosiła się do pracy. Pracę rozpoczęła w klasie, w której brak było okien i drzwi.

    Od września 1945 roku funkcję kierownika Szkoły objęła Janina Górska. Razem z nią stanęła do pracy p. Kucharska oraz trzy młode nauczycielki. Najważniejszym zadaniem, które stanęło przed kierownictwem Szkoły i Komitetem Rodzicielskim był remont budynku szkolnego. Postanowiono wyremontować dach oraz przygotować do pracy trzy izby lekcyjne. Komitet Rodzicielski, w skład którego wchodzili: Piotr Grabowski - prezes, Stefan Grabowski, Władysław Grabowski, Wacław Barszczewski, Wacław Rogowski i Józef Ambroziewicz pracował z zapałem. Remont budynku powoli posuwał się naprzód. W tej pracy i młodzież szkolna śpieszyła z pomocą, szczególnie przy uprzątaniu gruzu. W wakacje 1948 r. Zarząd Gminy Jabłonna wyasygnował odpowiednią kwotę na odnowienie budynku Szkoły.

    3 sierpnia 1948 r. w rocznicę śmierci Stefana Krasińskiego wmurowano we front Szkoły tablicę pamiątkową ku czci bohaterskiego kierownika tej Szkoły. Jednocześnie Szkoła otrzymała nazwę Publiczna Szkoła Powszechna im. Stefana Krasińskiego.

    Pani Janina Górska pełniła obowiązki kierownika Szkoły do dnia 31 VIII 1949, a z dniem 1 IX 1949 został mianowany kierownikiem Szkoły p. Romuald Pustelnik.

    Rok 1950/1951

    Dnia 1 października 1950 r. po całorocznych staraniach, nastąpiło uroczyste otwarcie linii wysokiego napięcia. Chotomów otrzymał światło elektryczne, zabłysło światło w Szkole. W uroczystości otwarcia wzięli udział wszyscy uczniowie. W tym czasie Szkoła już posiada radioodbiornik typu "Aga". Przez fale eteru Chotomów i szkoła połączyły się ze światem.

    Rok szkolny 1957/1958

    W listopadzie staraniem kierownika Szkoły świetlica szkolna otrzymała z Wojewódzkiego Wydziału Oświaty telewizor marki "Orion". Telewizor został umieszczony na scenie w świetlicy. W dni przeznaczone na audycje telewizyjne sala świetlicy jest całkowicie wypełniona nie tylko dziećmi, ale i młodzieżą oraz przybywa wiele osób dorosłych.

    Rok szkolny 1959/1960

    Dnia 26 listopada 1959 roku zmarł kierownik Szkoły Romuald Pustelnik. Kierownictwo w szkole objęła nauczycielka Genowefa Pustelnik, która zgodziła się pełnić tę funkcję do końca roku szkolnego.

    Rok szkolny 1960/1961

    Funkcję kierownika Szkoły przejął p. Henryk Robaczyński.

    Rok szkolny 1967/1968

    Kierownikiem Szkoły został mianowany dotychczasowy nauczyciel Andrzej Pustelnik.

    Rok szkolny 1995/1996

    Pod koniec kwietnia 1996 roku została ukończona i wyposażona sala gimnastyczna. Pierwsi uczniowie weszli na salę na lekcję wychowania fizycznego 29 kwietnia z nauczycielem wf dyr. Szkoły Andrzejem Pustelnikiem.

    18 maja 1996 odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Szkole. Fundatorami sztandaru są:

    • członkowie Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkowie Zarządu Okręgu Warszawa, członkowie Koła nr 11 w Chotomowie Światowego Związku Żołnierzy AK
    • wójt Gminy w Jabłonnie - Jerzy Łuba
    • przewodniczący Rady Gminy w Jabłonnie - Marian Filipowicz
    • Komitet Gazyfikacji wsi Chotomów i Dąbrowy Chotomowskiej
    • Gminny Ośrodek Kultury

    Rok szkolny 2001/2002

    21 czerwca 2002 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Był to dzień szczególny dla naszej Szkoły. Żegnaliśmy dotychczasowego dyrektora mgr Andrzeja Pustelnika, który po czterdziestoletniej pracy pedagogicznej odchodził na emeryturę.

    9 lipca 2002 r. - piękne słoneczne wakacje zostały zakłócone. W tym dniu zmarł dyrektor Szkoły Andrzej Pustelnik. Była to ciężka i dotkliwa strata. Dotknęła ona nie tylko najbliższych - rodzinę, ale i tych, z którymi stykał się w pracy zawodowej, nauczycieli, uczniów i mieszkańców Chotomowa.

    Rok szkolny 2002/2003

    Rozpoczęcia roku szkolnego dokonała mgr Grażyna Sprawka, która od dnia 1 sierpnia 2002 roku pełni obowiązki Dyrektora Szkoły. W tym dniu delegacja uczniów z klasy VI złożyła kwiaty na grobie zmarłego dyrektora szkoły Andrzeja Pustelnika, którego pamięć uczczono minutą ciszy.

    /Źródło: Kronika Szkoły/