• DYREKCJA SZKOŁY

    • mgr Grażyna Sprawka
    • mgr Grażyna SprawkaDyrektor Szkołydyrekcja@spchotomow.edu.pl
    • mgr Jacek Kacprowicz
    • mgr Jacek KacprowiczZastępca Dyrektorajacek.kacprowicz@spchotomow.edu.pl
    • mgr Justyna Kacperska
    • mgr Justyna KacperskaZastępca Dyrektoraj.kacperska@spchotomow.edu.pl
    • mgr Emil Czubachowski
    • mgr Emil CzubachowskiZastępca Dyrektorae.czubachowski@spchotomow.edu.pl
  •  

   Altmajer Maciej

   nauczyciel języka angielskiego

   Badura Piotr

   nauczyciel informatyki

   Bandera Ewa

   nauczyciel matematyki

   Bobrowska-Wąsowska Sylwia

   psycholog

   Borkowska Patrycja

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Borowczyk Sebastian

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Brodowska Kinga

   nauczyciel języka angielskiego

   Brędowska Klaudia

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Bryśkiewicz Izabela

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Brzostek Barbara

   pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Budka Urszula

   nauczyciel świetlicy

   Butryn Iga

   nauczyciel matematyki

   Cegiełka Agata

   nauczyciel fizyki

   Czachorowska Gabriela

   nauczyciel wychowania fizycznego i doradztwa zawodowego

   Czekirda Beata

   nauczyciel wychowania fizycznego i korektywy

   Czubachowski Emil

   nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie i religii

   Drewnik Olga

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Drozdowska Agnieszka

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Faber Karolina

   nauczyciel chemii

   Frączak Sławomir

   nauczyciel języka niemieckiego

   Gniada Wioletta

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Gołębiowska-Sobota Małgorzata

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Grzelak Joanna

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Ignaciuk Katarzyna

   nauczyciel muzyki

   Indulska Elżbieta

   pedagog

   Janek Sebastian

   nauczyciel historii

   Janikowska Lidia

   nauczyciel świetlicy

   Jarosz Joanna

   nauczyciel przyrody, biologii i geografii

   Kacperska Justyna

   nauczyciel wychowania fizycznego i korektywy

   Kacprowicz Jacek

   nauczyciel techniki

   Kacprowicz Jadwiga

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Kochn Renata

   nauczyciel języka polskiego

   Kopera Beata

   nauczyciel świetlicy, nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Kowalczyk Renata

   nauczyciel wychowania fizycznego

   Kraszewska-Kosiorek Anna

   reedukator

   Kroszkiewicz Joanna

   nauczyciel edukacji przedszkolnej

   Kuliś Marzena

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Kupś Małgorzata

   nauczyciel języka polskiego

   Kuszneruk Izabela

   nauczyciel świetlicy, nauczyciel wdż

   Linke-Pęksa Anna

   nauczyciel bibliotekarz

   Liśkiewicz Agnieszka

   nauczyciel religii, nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Łaniewska Katarzyna

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Łojek Irena

   nauczyciel języka polskiego

   Małocha Justyna

   nauczyciel religii, nauczyciel bibliotekarz

   Mańkowska-Zbysińska Mariola

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Mierzwińska-Mazurkiewicz Anita

   nauczyciel plastyki

   Mosakowska Agnieszka

   nauczyciel religii

   Nasierowska Agnieszka

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Oleńczak Aleksandra

   nauczyciel języka angielskiego

   Piłat Barbara

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Przywóska Joanna

   psycholog

   Roguska Aleksandra

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Romatowska Sylwia

   nauczyciel języka polskiego

   Morawska Joanna

   nauczyciel języka angielskiego

   Rudnicka Jolanta

   nauczyciel świetlicy

   Rudnik Emilia

   nauczyciel przyrody, biologii i geografii

   Rybałko Tomasz

   nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

   Saks Danuta

   reedukator

   Sasiak-Liskowacka Monika

   nauczyciel edukacji przedszkolnej

   Sitek Robert

   nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel świetlicy

   Skoroszewska Anna

   nauczyciel matematyki

   Sobolewska Agata

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Sowińska Sabina

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Sprawka Justyna

   nauczyciel świetlicy

   Sprawka Grażyna

   nauczyciel geografii

   Stachowicz Hanna

   logopeda

   Suska Eliza

   logopeda

   Szaga Andrzej

   nauczyciel historii

   Szarubko-Zubrzyńska Magdalena

   nauczyciel języka polskiego

   Szczepkowski Karol

   nauczyciel wychowania fizycznego

   Szczepkowski Sandra

   nauczyciel wychowania fizycznego

   Szewczuk Joanna

   nauczyciel integracji sensorycznej

   Taniewicz Barbara

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Taniewicz Janina

   nauczyciel matematyki

   Turek Małgorzata

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Wielochowska Gabriela

   nauczyciel języka angielskiego

   Wierzbicka Marta

   nauczyciel świetlicy, języka angielskiego, etyki i wdż

   Wołczyńska-Pazurek Anna

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Wróbel Eliza

   nauczyciel współorganizujący kształcenie

   Wygowska-Wiśniewska Agnieszka

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   Zawadzka Joanna

   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej