Przepisy RODO - Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce

 

Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje dotyczące
Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce.

Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie  reprezentowana przez Dyrektora Panią Grażynę Sprawkę.

Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO)
w naszej placówce jest: 

Pani  Izabela Remjasz

Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:

Kontakt: 22 772 62 84

mail: iod@spchotomow.edu.pl

Informujemy, że:

 1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Szkoły adekwatnie do zakresu obowiązków.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
 4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy
  Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi
  zmianami).
 5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
  modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest
  to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie
  Szkoły .
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych
  danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.