• Skład Prezydium Rady Rodziców

     1. Barbara Jama-Raczyńska    - Przewodnicząca Rady Rodziców
     2. Agnieszka Wysocka              - Zastępca Przewodniczącej
     3. Ernest Raczkowski               - Skarbnik
     4. Lech Pachociński                 - Członek Prezydium Rady Rodziców
     5. Karolina Rzepecka               - Członek Prezydium Rady Rodziców
     6. Katarzyna Bundz                  - Członek Prezydium Rady Rodziców
     7. Aleksandra Modrzyńska      - Członek Prezydium Rady Rodziców

     Komisja Rewizyjna w składzie

     1. Rafał Falkowski
     2. Lidia Trydulska

      

      

     Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami za pośrednictwem sekretariatu Szkoły lub tej strony we wszystkich sprawach szkolnych, które w Państwa ocenie zasługują na uwagę Rady Rodziców.