• -

   • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

    02.11. – 03.11.2023 r.

    02.05.2024 r. (czwartek)

    14.05. – 16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty

    31.05.2024 r. 

     

        Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    4 września 2023 r.

    § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 – 31 grudnia 2023 r.

    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

    Ferie zimowe

    15 – 28 stycznia 2024 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

    § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

    § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

    Egzamin ósmoklasisty

    14 maja - 16 maja 2024 r.

    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

    21 czerwca 2024 r.

    § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

    Ferie letnie

    22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

    § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)