• Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie

    ORGAN NADZORUJĄCY: Mazowieckie Kuratorium Oświaty

    ORGAN PROWADZĄCY: Gmina Jabłonna

     

    DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA

    RADA RODZICÓW

    SAMORZĄD SZKOLNY: uczniowie klas I – VIII SP Nr 1 w Chotomowie

    SAMORZĄD KLASOWY: w każdej klasie SP Nr 1 w Chotomowie